Devam Eden Tefsir Doktora Tezleri

İlahiyat Fakültelerinde Çalışmaları Devam Eden Tefsir Doktora Tezlerine Aşağıdaki Tablodan Ulaşabilirsiniz.NO YAZAR TEZ ADI ÜNİVERSİTE DANIŞMAN
1 BEKTAŞ GÜNAY KUR'AN'DA ELE ALINDIĞI ŞEKLİ İLE AŞIRILIK NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. HAKAN UĞUR
2 OKTAY DEMİRBAŞ MATURÎDÎ VE NESEFÎ TEFSİRLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. NASRULLAH HACIMÜFTÜOĞLU
3 CİHAD AKKOYUN İZZET DERVEZE VE SÜLEYMAN ATEŞ’İN KUR’ÂN’I YORUMLAMA YÖNTEMİ (KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ÖMER DUMLU
4 YASEMİN YILDIRIM KUR’AN-I KERİM’İN ANLAŞILMASINDA BİR KAVRAM MODELİ OLARAK BEYAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUHAMMED AYDIN
5 MEHMET SADIK GÜR MUHAMMED ABDULLAH DRAZ VE TEFSİR İLMİNDEKİ YERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ABDULAZİZ HATİP
6 ATAKAN DERELİOĞLU KUR’AN’DA DENGELİ TOPLUM VE DENGEYİ BOZAN FAKTÖRLER MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MURAT SÜLÜN
7 FERHAT DURU KUR’AN’DA HIRİSTİYANLAR (SOSYO-KÜLTÜREL İLİŞKİLER AÇISINDAN) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. MUSTAFA KARAGÖZ
8 SEDAT AKYÜZ KUR’AN’DA İNSAN VE TARİH NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. FETHİ AHMET POLAT
9 ALAADDİN BİÇİCİ CUMHURİYET DÖNEMİ CUMA HUTBELERİNDEKİ REFERANS AYETLER NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. FETHİ AHMET POLAT
10 RECEP ARPA ŞEHRİSTÂNÎ'NİN MEFÂTÎHU'L-ESRÂR VE MESÂBÎHU'L-EBRÂR ADLI TEFSİRİ VE YÖNTEMİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. CELİL KİRAZ
11 M. FUDAYL ERKOÇ TEFSİR’DE BİR KAYNAK OLARAK İBN ABBAS VE KAYNAKLIK YÖNLERİ  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HALİS ALBAYRAK
12 CANSEVER DOKUZ TEFSİRLERDE BOŞANMA İLGİLİ AYETLERE GETİRİLEN YORUMLAR VE BU YORUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. LÜTFULLAH CEBECİ
13 ATİLLA BUĞDAYCI BÜYÜK TÜRK BİLGİNİ EBU’L-FETH ABDUSSAMED B. MAHMUT B. YUNUS EL-GAZNEVÎ VE “TEFSÎRU’L-KUR’AN” ADLI ESERİNİN TENKİDLİ NEŞRİ ( EDİTİON CRİTİGUE ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. LÜTFULLAH CEBECİ
14 CEVAT SEVİMLİ MUHAMMED B. AKİLE’NİN “EZ-ZİYADE VE’L-İHSÂN FÎ ULÛMİ’L-KUR’AN” İSİMLİ ESERİNİN KUR’ÂN İLİMLERİ ESERLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. REMZİ KAYA
15 REYHAN ALTUN (ÇAĞLAYAN) ULUMU’L-KUR’AN AÇISINDAN MENÂHİLÜ’L-İRFÂN  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ALİCAN DAĞDEVİREN
233 ÖMER FARUK ALTUN ŞİHÂBUDDÎN es-SÎVÂSÎ'NİN ʿUYÛNÜ’T-TEFÂSÎR Lİ’L-FUZALÂʾİ’S-SEMÂSÎR ADLI TEFSİRİNİN KAYNAKLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN
17 SEBAHATTİN TURAN MEKKİ B. EBİ TALİP VE KIRAAT İLMİNDEKİ YERİ  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MEHMET DAĞ
18 İSMAİL AKBULUT KUR’AN-I KERİM’DE VE KİTAB-I MUKADDESTE HZ. SÜLEYMAN  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MEHMET DAĞ
19 İSMAİL ERGİN ÇOBAN TABERİ TEFSİRİNDE ESBABÜ’L-NÜZUL VE KAYNAKLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ALİ GALİP GEZGİN
21 FUAD İBRAHİM NAYET ALZUBAİDE İBN. ALLAN EL-MEKKİ’NİN ZİYAÜ’S-SEBİL İLA MAANİ’T-TENZİL ADLI ESERİNİN TAHKİKİ (FATİHADAN AL-İ İMRAN’IN SONUNA KADAR)  MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HASAN ELİK
23 İLYAS ŞANLI TEFSİR GELENEĞİNDE BÂTINÎ YORUM KUMMÎ VE TÛSÎ ÖRNEĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ALİCAN DAĞDEVİREN
24 MUHAMMED SADIK KILIÇ MUHAMMED HÜSEYN ET-TABATABAÎ’NİN EL-MİZAN’INDA SOSYOLOJİK İZAHLAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. LÜTFULLAH CEBECİ
26 UFUK ARPA (HAYTA) EBÛ ALÎ EL-CÜBBÂÎ’NİN KUR’ÂN TASAVVURU VE TEFSİRCİLİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ABDULHAMİT BİRIŞIK
27 HAYATİ SAKALLIOĞLU İLK DÖNEM SİYER MEGAZİ KAYNAKLARINDA ESBAB-I NÜZÜL  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ALİCAN DAĞDEVİREN
28 ADEM KÜÇÜKKILINÇ KUR’AN’A GÖRE EHL-İ KİTAP İLE BİR ARADA YAŞAMANIN İMKANI VE SINIRLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HALİS ALBAYRAK
29 ENES SAKA KUR’AN’DA KİNAYE VE TA’RİZ SANATININ RETORİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HALİS ALBAYRAK
30 AYŞE ÜNAL KUR’AN’DA NEFS KAVRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HALİS ALBAYRAK
31 ALİ ŞİMŞEK KUR'ÂN'IN İNSANI İNŞA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ŞEHMUS DEMİR
32 HAYRİ ERENAY KUR’AN’DA İTİRAF VE PİŞMANLIK OLGUSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. TALİP ÖZDEŞ
33 OSMAN ASLAN İTİKAT, İBÂDET VE MUAMELÂT AÇISINDAN KUR’AN’DA SÖZ-EYLEM MÜNASEBETLERİ VE PRATİKTEKİ OLUMSUZLUKLARIN PSİKO-SOSYAL SEBEPLERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. SADIK KILIÇ
34 MEHMET YALÇINKAYA İ'CAZÜ'L-KUR'AN BAĞLAMINDA TEHADDİ OLGUSU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. NECDET ÇAĞIL
37 HAVVA YILDIRIM ET-TÛSÎ VE “ET-TİBYÂN Fİ TEFSÎRİ'L-KUR'ÂN”I  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Dr. MUSTAFA BİLGİN
38 AKHMED ALDAMOV RUS ORYANTALİSTLERİN KUR’AN ARAŞTIRMALARI (IGNATY YULİANOVİÇ KRAÇKOVSKİY ÖRNEĞİ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ŞAHİN GÜVEN
40 YUSUF AKGÜN KUR’AN’DA İDEAL DEVLET ADAMI KARAKTERİSTİĞİ  MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MURAT SÜLÜN
41 AHMET YAŞAR GÜNEŞ BİKAİ'NİN NAZMU'D-DURER TEFSİRİNDE KUR'AN İLİMLERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ DOÇ DR. MUSTAFA HOCAOĞLU
42 MEHMET TÜFEKÇİOĞLU KÂDÎ BEYDÂVÎ VE NEFESΠTEFSİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUSTAFA ÖZEL
43 MEHMET ÇELİK FAHREDDİN ER-RAZİ TEFSİRİNDE DİL TAHLİLLERİ VE BELAĞAT UYGULAMALARI  HARRAN ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ATİLLA YARGICI
44 ÜMMÜHAN ÖZÇELTİKÇİ ET-TABERÂNÎ VE “ET-TEFSÎRU’L-KEBÎR”İ  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Dr. MUSTAFA BİLGİN
51 MEHMET YAZICI ANLAM-YORUM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MEAL KÜLTÜRÜMÜZÜN GENEL KRİTİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. BAHATTİN DARTMA
52 HURİYE AKBIYIK KUFE EKOLÜNÜN OLUŞUMU VE TEFSİR İLMİNE KATKILARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ABDULAZİZ HATİP
53 MUSTAFA SOYKÖK ZEMAHŞERÎ'NİN KEŞŞAF'I İLE EBUSSUUD'UN İRŞADÜ'L-AKLİ'S-SELİM ADLI TEFSİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUSTAFA ÖZEL
54 FETHİ YILDIRIM TEPER MALZEME'NİN KURAN TARİHİ İSİMLİ ESERİNİN KAYNAK ÇALIŞMASI  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ÖMER KARA
55 AHMET ÇEKİN KUR'ÂN'DA TARİH ANLAYIŞI  HARRAN ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUSA KAZIM YILMAZ
56 MUHAMMET ÇELİK 1980’DEN SONRA TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE DIŞI DÜŞÜNÜRLERİN KUR’AN’A YAKLAŞIMLARI  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ABDURRAHMAN ÇETİN
57 MAHMUT KAYIŞ AHKÂM AYETLERİ AÇISINDAN İLK DÖNEM İŞÂRİ TEFSİRLER -TÜSTERÎ, SÜLEMÎ, KUŞEYRİ ÖRNEKLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ALİCAN DAĞDEVİREN
58 BÜŞRA AKDEMİR VAHİDİ'NİN EL-BASİT ADLI ESERİNİN DİLBİLİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ABDULAZİZ HATİP
59 MEHMET SERİ DOĞRU TEFSÎRU’L MERÂĞÎ ‘NİN İCTİMÂİ TEFSİR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. VELİ KAYHAN
61 ABDÜLHALİM ERKOÇ KUR’AN’DA YARATMA FİİLLERİ VE YAKIN ANLAMLARININ NÜANSLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. NECDET ÇAĞIL
62 MESUT AKDOĞAN İŞARΠTEFSİR VE İŞARΠTEFSİRE ETKİ EDEN AMİLLER YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HAYATİ AYDIN
63 MAHMUD ŞEVKET ÖZTÜRK SAÇAKLIZADE MUHAMMED İBN EBÎ BEKR EL-MARAŞİ’NİN KIRÂAT İLMİNDEKİ YERİ  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. REMZİ KAYA
65 GÜNEŞ ÖZTÜRK ALÂADDİN ES-SEMERKANDİ’NİN ŞERHU’T-TE’VİLÂT ADLI ESERİNİN TEFSİR ŞERHİ GELENEĞİNDEKİ YERİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. HARUN ÖĞMÜŞ
66 KADRİ OGUL ABDÜRRÂZIK B. RİZKÜLLAH ER-RES'ANÎ'NİN "RÜMÛZÜ'L-KÜNÛZ FΠTEFSİR'İL-KUR'ANİ'L-AZİZ (589- 661)" ADLI ESERİN TAHLİLİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MESUT ERDAL
67 EDMİR MAXHARRİ MUHAMMED B. ALİ EŞ-ŞEVKÂNİ’NİN HAYATI VE TEFSİRİNDEKİ METODU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ABDULHAMİT BİRIŞIK
68 AYŞE KÜBRA COŞKUN AMERİKA’DA KUR’ÂN’IN ANLAŞILMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR (METOD VE YORUM): PROF. DR. MAHMOUD AYOUB ÖRNEĞİ  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. REMZİ KAYA
70 MUSA ÖZİŞ AHKAM AYETLERİ AÇISINDAN MÂTURÎDÎ'NİN TE'VİLÂTÜ'L-KUR'AN'I SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ALİCAN DAĞDEVİREN
73 ABDULLAH KARAKAŞ MUSTAFA EL-KASTAMONİ’NİN “MÜTEMMİMÜ’L-’AŞERE Lİ İTMÂMİ’S-SELÂSETİ’L-’AŞERE” ADLI ESERİNİN TAHLİL VE TAHKİKİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ABDULLAH EMİN ÇİMEN
74 HALİL İBRAHİM KARAARSLAN KUR'AN'I KERİM'DE İKİLİ ANLATIM GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ŞEHMUS DEMİR
76 ZAHİT DEMİREL ŞAFİİ USULÜNÜN TEMELLENDİRİLDİĞİ AYETLERİN YORUMU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. BAHATTİN DARTMA
78 ADEM CIRIK İŞARİ TEFSİR AÇISINDAN RİSALE-İ NUR KULLİYATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. YAKUP ÇİÇEK
80 MEHMET DAĞ GAZÂLİ'NİN İŞÂRİ TEFSİR ANLAYIŞI  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUHAMMED FATİH KESLER
81 MEHMET BAHÇEKAPILI MEŞRUTİYET DÖNEMİ MEÂLCİLİĞİ VE İBRAHİM HİLMİ EFENDİ TARAFINDAN NEŞREDİLEN KUR'AN-I KERİM TERCÜMESİ  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUHAMMED FATİH KESLER
82 SELAHATTİN YILMAZ KUR’AN’DA MUKABELE SANATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ Dr. ABDULLAH TEMİZKAN
84 MEHMET MUNİR BENEK KUR’AN-I KERİM’İN DAİMA YENİ OLUŞU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUHAMMED ÇELİK
85 MUSTAFA DEMİR KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA TENZİHİ DİL  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
86 CÜNEYT SAPANCA ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ’NİN KUR’AN YORUMU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. YAŞAR DÜZENLİ
87 DOĞAN EYGÜN BURSEVÎ’NİN RUHU’L-BEYAN ADLI ESERİNİN KARÎ YÖNÜ  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. VEYSEL GÜLLÜCE
88 CEMALETTİN ORUÇ SİYASAL TOPLUMSAL İÇERİKLİ AYETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI -TABATABAİ VE MEVDUDİ ÖRNEĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MEHMET SAİT ŞİMŞEK
240 SEMRA ULAŞ ÖZHAN ŞURA SURESİ MUHTEVA ANALİZİ (KRONOLOJİK OKUMA) ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN
91 ABDULLAH TAYFUR TÂHİR İBN AŞÛR’UN TEFSİRİNDE BELÂĞAT İLMİ UYGULAMALARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MESUT OKUMUŞ
94 FATİH SARIGÜL RİVÂYET VE DİRÂYET TEFSİRLERİNDE AHKÂM ÂYETLERİNİN YORUMLANMA BİÇİMİ  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MEHMET OKUYAN
95 MUSTAFA YILDIZ TÂHİR B. ÂŞÛR ET-TAHRÎR VE’T-TENVÎR İSİMLİ TEFSİRİNDE İSRAİLİYAT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ÖMER KARA
238 HALİL İBRAHİM TEKİN TEFSİRLEDE KELAMÎ BAĞLAMDA YAPILAN ANAKRONİK YORUMLARIN ANALİZİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. GÖKHAN ATMACA
100 ABDULLAH BEKİROĞLU KUR’AN’DA İKTİSADİ SİSTEMİN ESASLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MEHMET AKİF KOÇ
102 HASAN ALKAN TEFSİR KAYNAKLARINDA CEBRAİL (A.S.) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Dr. EYÜP YAKA
103 HATİCETÜL KÜBRA DEMİRÇİN SÜNENÜ'T-TİRMİZÎ'NİN KUR'ÂN İLİMLERİ AÇISINDAN DEĞER MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. AYDIN TEMİZER
104 MEHMET ZEKİ SERDAROĞLU MOLLA SADRA'NIN KUR'AN ANLAYIŞI VE YORUM YÖNTEMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MESUT OKUMUŞ
106 TUBA ERKUT MEDİNE DÖNEMİNDE VAHYİN İSLAM TOPLUMUNU İNŞA SÜRECİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ŞEHMUS DEMİR
109 FATİH TOKTAŞ KUR’AN-I KERİM’E GÖRE ZAAF VE ÇÖZÜM YOLLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ABDURRAHMAN ATEŞ
110 YUSUF YILDIRIM KUR'AN'IN ANLAŞILMASINDA TEMSİLİ DİL CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
112 İSMAİL CANBEK KUR’AN’A GÖRE YÖNETİMİN TEMEL ESASLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. AHMET GÜNDÜZ
114 NACİ DEMİRCİ RESM-İ OSMÂNÎ BAĞLAMINDA 1309/1892 TARİHLİ KAYIŞZÂDE HAFIZ OSMAN MUSHAFI MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MEHMET EMİN MAŞALI
117 İBRAHİM GÜNAYDIN BİR ANLATIM TÜRÜ OLARAK KUR’AN’DA MESELLER VE DELALETİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. YAŞAR DÜZENLİ
118 ESRA İNCİ ATA B. EBİ RABAH VE KUR’AN YORUMU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. YAŞAR DÜZENLİ
119 SALİ MUSTAFA ONBASHİ MUHAMMED MÜTEVELLİ ŞA’RAVİ’NİN “TEFSİRU’Ş-ŞA’RAVİ” İSİMLİ TEFSİRİNİN YÖNTEM VE MUHTEVASI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Dr. MAHMUT AY
120 İSMAİL ÖZDEMİR ZEMAHŞERÎ’NİN EL-KEŞŞAÂF VE KÂŞANÎ’NİN TEVÎLÂTÜ’L-KUR’AN-I BAĞLAMINDA MECAZ VE İŞARET’İN KARŞILAŞTIRILMASI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Dr. MAHMUT AY
121 NURSEL ÇELİK ÇAĞDAŞ İBADİYYE TEFSİRİ: ÖMER BEYYUD’UN Fİ RİHABİ’L-KUR’AN ADLI ESERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ŞEVKET KOTAN
123 NİHAL DEĞER TENVİRU’L-MİKBAS VE İBN ABBAS’A AİDİYETİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ŞEVKET KOTAN
124 AKİLE TEKİN TEFSİRDE MANANIN TAYİNİ - TABERÎ VE RÂZÎ MUKAYESESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ŞEVKET KOTAN
127 CEMAL ARBAÇ KURAN'I KERİM'DE TE'KİD ÜSLUBU ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MEHMET HALİL ÇİÇEK
129 FADIL BARAN KUR’AN-I KERİM VE İNSAN HAKLARI  HARRAN ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUSA KAZIM YILMAZ
130 AHMET RENÇBER KUR’AN PERSPEKTİFİNDEN SUÇ VE CEZA HARRAN ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HİKMET AKDEMİR
131 TUĞBA NUR KAYA REŞİT RIZA’NIN “TEFSİRU’L-MENAR” İSİMLİ ESERİNİN TEFSİR USULU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ÖMER ASLAN
132 KADRİ OĞUL ALÛSÎ’NİN RÛHU’L-MEÂNÎ FΠTEFSİRİ’L-KURÂNİ’L-AZÎM ADLI ESERİNDE MÜŞKİLU’L-KUR’AN MESELESİ  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ŞEHMUS DEMİR
138 FATİH ÇELİK EBU CAFER EN-NEHHÂS, TEFSİR VE KIRAAT İLMİNDEKİ YERİ, EL-KAT’U VE’L-İTİNAF ADLI ESERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. REMZİ KAYA
139 MUHAMMET ALİ ERDAL İBNÜ’Z-ZÜBEYR ES-SEKAFÎ VE MİLÂKÜ’T-TE’VÎL ADLI ESERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ Dr. MEHMET ALTUNTAŞ
140 NEVRİYE SÜMEYRA ÇALIK NESEFÎ’NİN MEDARİKU'T-TENZÎL VE HAKAİKU'T TENZÎL ADLI ESERİNİN DİLBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ Dr. MEHMET ALTUNTAŞ
142 MEHMET VEYSİ ÖZLÜK TÜSTERİ, SÜLEMİ VE KUŞEYRİ TEFSİRLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MESUT OKUMUŞ
144 NİSA ZEHRA İŞEL TABERİ'NİN KUR'AN'DAKİ MESELLERE YAKLAŞIMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. ALİ RIZA GÜL
145 NADİA ALZUBAİRE YEMEN’DE TEFSİR HAREKETLERİ  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HÜSEYİN YAŞAR
146 OSMAN ERTUĞRUL İBN AŞUR TEFSİRİNDE BELAGAT UYGULAMALARI  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HÜSEYİN YAŞAR
147 AHMET GÖKHAN ÖZTÜRK İSMAİL HAKKI BURSEVÎ'NİN RÛHU'L BEYAN ADLI TEFSİRİNDE AHKÂMU'L KUR'ÂN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ALİCAN DAĞDEVİREN
226 İMDAT BALKİS KUR'ÂN'IN ANLAŞILMASINDA İSLAM ÖNCESİNİ BİLMENİN ÖNEMİ: VELÎ KAVRAMI ÖRNEĞİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. ZEKİ TAN
149 MUSTAFA TAHA GÜLER MEKKÎ-MEDENÎ AYRIMININ KUR'AN YORUMUNDAKİ ROLÜ  MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUHSİN DEMİRCİ
151 KEMAL TÜRKMEN DOĞUŞ VE GELİŞİMİ EKSENİNDE MÜŞKİLÜ'L-KUR'AN İLMİ  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dr. HALİS ALBAYRAK
154 MURAD SAFAROV MOLLA GÜRANİ'NİN TEFSİRDEKİ METODU  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Dr. CELALETTİN DİVLEKCİ
155 MUSTAFA UZ KUR'ANİ DEĞERLER BAĞLAMINDA RATIP NABULSİNİN AHLAKİ PROBLEMLERE BAKIŞI  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Dr. CELALETTİN DİVLEKCİ
162 ABDULLAH KADIOĞLU KUR’ÂN-I KERÎM’E GÖRE İNSAN FITRATININ MAHİYETİ VE KORUNMASI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUSTAFA ALTUNDAĞ
164 MOUSAB ALSAFAR TEFSÎRU EBİ'L-BEKÂ B. AHMED B. ED-DIYÂ EL-KURAYŞÎ' EL-ADEVÎ EL-HANEFÎ'NİN TAHKÎKİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. RECEP DEMİR
167 MOHAMMED BADAWİ SON DEVİR MÜFESSİRLERİNDEN SURİYELİ VEHBE EZ- ZUHAYLİ'NİN TEFSİR GÖRÜŞLERİ  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. REMZİ KAYA
171 MUSTAFA BAŞKAN KUR’AN’IN KUR’AN’LA TEFSİRİNİN TARİHİ SEYRİ (İLK ÜÇ ASIR) ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. AHMET NEDİM SERİNSU
172 MELAHAT AKALP EBUSSUUD VE ALUSİ TEFSİRLERİNİN AHKAM AYETLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. AHMET NEDİM SERİNSU
175 BİLGE EVLİ TABERİDE AHKAM AYETLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HALİS ALBAYRAK
177 ALİ RIZA ÇELİK İLK DÖRT ASIRLIK DÖNEM TEFSİR LİTERATÜRÜNDE KUR’AN-I KERİM’DE İNSANIN YARATILIŞI İLE İLGİLİ KELİMELER  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HALİS ALBAYRAK
179 EBUBEKİR TATLI ÇAĞDAŞ KUR’AN YORUMLARINDA VELAYET BAĞLAMINDA GAYRİMÜSLİMLERLE İLİŞKİLER MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MURAT SÜLÜN
182 ENES VELİ VÂHİDÎ’NİN ESBÂBÜ’N-NÜZÛL’Ü VE TEFSİRLERİ BAĞLAMINDA BİR TEFSİR PROBLEMİ OLARAK ESBÂB-I NÜZÛL MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ABDULHAMİT BİRIŞIK
183 MUSTAFA AYGEN KUR’AN-I KERİM’DE İFFET, HAYA VE MÜSTEHCENLİK  MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ABDULHAMİT BİRIŞIK
185 ŞENEL GENÇ KUR’AN’IN MUHATABI İKNADA AKLÎ DELİLLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Dr. HASAN KESKİN
237 BERİVAN İNECİK TEFSİRDE NİYETSELCİLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ŞEVKET KOTAN
187 ALİ KAŞIKIRIK KLASİK DÖNEM MÜFESSİRLER İLE ÇAĞDAŞ DÖNEM MÜFESSİRLERİN CİHAT AYETLERİNE YAKLAŞIMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dr. MESUT OKUMUŞ
188 MEHMET FARUK ARAZ ŞEHFÛR B. TÂHİR EL-İSFERÂYÎNÎ VE TÂCÜ’T-TERÂCİM FÎ TEFSÎRİ’L-ĶUR’ÂN Lİ’L-E‘ÂCİM" ADLI FARSÇA TEFSİRİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. MEHMET YOLCU
189 SERVET DEMİRBAŞ TEFSİR MANTIK İLİŞKİSİ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN
241 İSA NAS EL-FURÛKU'L-LUGAVİYYE AÇISINDAN TÜRKÇE MEALLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ALİ KARATAŞ
191 VAHİT DEMİRAL TEFSİR İLMİ AÇISINDAN SAHÎH-İ BUHÂRÎ'NİN KİTÂBU'T-TEFSÎR'İNİN TAHLİLİ  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN
192 HÜSEYİN YILDIRIM KURAN-I KERİM AYETLERİ ÇERÇEVESİNDE DENETİM  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN
193 BOĞAÇ SANDALLI KUR'AN-I KERİM'İN YORUMLAMASINA DAİR FARKLI YAKLAŞIMLARIN SİYASAL İSLAM OLGUSU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ  ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN
196 REŞİT ÖZER SAHABE DÖNEMİNDE TEFSİRİN TEMEL DİNAMİKLERİ  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MEHMET DAĞ
239 ÖMER UÇAN TEFSİRDE TERCİH İLKELERİ (MATURİDİ - İBN KESİR ÖZELİNDE) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. RECEP DEMİR
199 ZEYNEP AKBUDAK BİLİMSEL GELİŞMELERİN KUR'AN MEALLERİNE YANSIMASI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. VEYSEL GÜLLÜCE
200 FATİH PAMUK HAKÎM EL-CÜŞHEMÎ VE ET-TEHZÎB Fİ'T-TEFSÎR ADLI ESERİ  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. BİLAL GÖKKIR
201 ABDÜSSELAM PORSNOK KISSA-SİYER İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HZ. İBRAHİM KISSASI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ZEKERİYA PAK
202 AYHAN TAYFUR GÜRBÜZER MUCAHİD B. CEBR'İN (Ö.103/721) TEFSİR RİVAYETLERİNDE ÖZNELLİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MEHMET AKİF KOÇ
204 ENİSE ERKOÇ KUR’ÂN’DA İLÂHİ RAHMETİN BEŞERİYETE TECELLİSİNİ GÖSTEREN AYETLER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HASAN YILMAZ
207 CAFER YILDIZ KIRAATLERİN NAHVÎ İHTİLAFLARI BAĞLAMINDA KIRAAT NAHİV İLİŞKİSİ VE ARAP DİLİ AÇISINDAN KERİH GÖRÜLEN KIRAATLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. MUSTAFA KAYHAN
208 ADEM MİDİLLİ KEVNİ AYETLER BAĞLAMINDA KLASİK VE ÇAĞDAŞ TEFSİRLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM HARRAN ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ATİLLA YARGICI
209 HAFİZE DİNÇOĞLU KIRAATLERDE TEVKİFİLİK VE İCTİHADİLİK OLGUSU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MEHMET DAĞ
236 SOULEYMANE OUEDRAOGO TARİHSELCİ DÜŞÜNCE BAĞLAMINDA İMAM MÂTÜRÎDÎ’NİN TE'VİLATÜ'L KUR'ANI’NDA CENNET MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ABDULAZİZ HATİP
211 ASMAA YOUNIS REDDU'L-İ'TİRADAT ALA TEFSİRİ EBİ'S-SUUD ADLI ESERİN TAHKİKİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. VEYSEL GÜLLÜCE
212 NAZIM ÇETİN KUR'AN'IN BÜTÜNLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE EN'AM SURESİNİN MUHTEVA ANALİZİ  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. İDRİS ŞENGÜL
230 MUSTAFA FIRAT İBN ÂŞÛR TEFSİRİNDE AHKÂM ÂYETLERİNE YAKLAŞIMLAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MESUT OKUMUŞ
234 SELMA ÖMÜR MÜBHEMÂTÜ’L-KUR’ÂN’IN TEFSİR TARİHİ VE TEFSİR ANLAYIŞI İLE İLİŞKİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN
235 ÖMER FARUK ŞEN YAPISAL VE ANLAMSAL AÇIDAN KUR'AN'DA "SAHİP OLMAK" SÖYLEMİNİN TAHLİLİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN
215 ENES TEMEL MUKATİL VE TABERİ TEFSİRLERİNİ MUKAYESELİ KÜLTÜREL ANTROPOLOJİK OKUMAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. AHMET NEDİM SERİNSU
232 SEMRA ULAŞ ÖZHAN ŞÛRÂ SÛRESİ MUHTEVA ANALİZİ (KRONOLOJİK OKUMA) ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN
217 ABDURRAHMAN AKBAŞ TEFSİR-İ KEBİR VE YÜCE KUR'AN'IN ÇAĞDAŞ TEFSİRİ BAĞLAMINDA AMELİ AHLAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. AHMET NEDİM SERİNSU
218 HASAN KÜÇÜK KUR'AN-I KERÎM'İN VARLIKLARI ETKİLEME MUCİZESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUSA BİLGİZ
219 HALİL BEKTAŞ AHKAM TEFSİRLERİNDE SEBEB-İ NÜZUL RİVAYETLERİNİN KULLANIMI (TAHÂVÎ VE CASSÂS ÖRNEĞİNDE)  ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. AHMET NEDİM SERİNSU
221 NAİM AVAN EBÜ'L-ALÂ EL-HEMEDÂNÎ'NİN (Ö.569/1173) ESERLERİ BAĞLAMINDA KIRAAT İLMİNE DÂİR GÖRÜŞLERİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Doç. Dr. MESUT KAYA
222 MUHAMMED ZAFER SOYDEMİR HAMÎDUDDÎN EL-FERÂHÎ VE TEFSİRCİLİĞİ  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. HARUN ÖĞMÜŞ
223 MEHMET TÜTÜNCÜLER KUR'AN'DA EHL-İ KİTABLA İLGİLİ AYETLERİN EVRENSEL MESAJLARI  HARRAN ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. MUSA KAZIM YILMAZ
227 MUHAMMED SAKAN KURAN’DAKİ TAKDİM TEHİRİN YORUMA ETKİSİ (SEMÎN EL-HALEBÎ’NİN (Ö. 756/1355) ED-DÜRRÜ’L-MASÛN FÎ ʿULÛMİ’L-KİTÂBİ’L-MEKNÛN ÖRNEĞİNDE) ANKARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN
228 NURUDDİN HAMİM HİNT ALT KITASININ BATI İLE ETKİLEŞİM SONRASI TOPLUM VE SİYASETİNDE KUR'ÂN VE HZ. PEYGAMBER MARMARA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. ABDULHAMİT BİRIŞIK